Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dantex
Dantex
1752 4e91
Reposted fromkaiee kaiee viarani rani
Dantex
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiimi miimi
Dantex
9547 4895
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
Dantex
9309 5b2c 500
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
Dantex
2642 9125
bathman
Reposted fromapsik apsik viaSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viabeatlanna beatlanna
Dantex
6594 58f0 500
Wonder Woman vs. Cheetah by Mike Rooth
Dantex
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakusiol kusiol
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromtwice twice viadreamadream dreamadream
Dantex
Ból zanika... Chyba że go karmisz.
— Once upon a time
Reposted frompensieve pensieve viadreamadream dreamadream
Dantex
7749 8603 500
Reposted bybarcalledheavencanonprinterserviceTokyoMEWSHypothermiaMilkyJoesucznikAnnabelleHectorrozalkamirosiaariadnaciepla-vodkashapelessfuck-offtosiaaelektronowyMigotliwakolektywprzytulmnieonebreathoutoflovefenoloftaleinaedhellnatellepesymistavertheerjotccedazzlingweselefigarahoneybunnyserenitecoffeebitchheadachecorniszatorachicalocaelineladeszczowapiosenkalittlewhiteliesbonnieandclydenimamiehappykokeshimorelightJulietteveeztaknienietaklatenightstoriesegocentricgirlpiehusfakingkrejziprettycoolkoloryzacjapikkumyydrink-milkpampampamminiaturaloveveryonewhizzkidBloodyPierrotsimplyfalling
Dantex
5434 e3f6 500
Reposted frommyashes myashes viairmelin irmelin
Dantex
5051 3e3f
and I love it!
Reposted fromcarameltea carameltea viamywonderland mywonderland
Dantex
Dantex
Reposted fromweightless weightless viafeelfree feelfree
2786 db54
Dantex
4613 e6e4
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viafilmowy filmowy
Dantex
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafilmowy filmowy
Dantex
8678 4852
Reposted fromfungi fungi viaSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl